ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY
34-381 Radziechowy-Wieprz, ul. 700, tel. (33) 867 66 46, fax. (33) 867 66 16
Logowanie
Identyfikator:
  
Bezpieczeństwo - zalecenia:
 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystajac z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (symbol kłódki w oknie przeglądarki)
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj -
więcej
Przypominamy, że od 1 września 2015 zostało włączone logowanie przy pomocy hasła "maskowalnego" - system prosi o podanie jedynie wybranych znaków z hasła.
Kliknij tutaj aby uzyskać dodatkowe objaśnienie do tej metody podawania hasła.

Szanowni Klienci,

W trosce o bezpieczeństwo transakcji internetowych i w związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z tej usługi.

Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:
 • niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,
 • nie uzasadnione Państwa działaniami komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,
 • pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,
 • zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

Wystąpienie powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

Prosimy również o przestrzeganie wszystkich zaleceń bezpieczeństwa opisanych w okienku znajdującym się powyżej tego komunikatu.